2022 και 2023 δυο σεζόν στην τιμή της μιας

2022 και 2023 VforView: Με την συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων θα σας αποστείλουμε μια πλήρη MH ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ προσφορά κόστους του προγράμματος VforView. Θα περιλαμβάνει και την τρέχουσα προσφορά (2022 και 2023) όπως και αναλυτικά τα κοστολόγια μετά το τέλος της τρέχουσας προσφοράς

Πρόσθετες πληροφορίες

Όταν τα οχήματα δεν ανήκουν σε εσάς τότε χρησιμοποιούμε συσκευή GPS που δεν χρειάζεται να συνδέεται με καλώδια μόνιμα πάνω στο όχημα