Οι προσφορές που θα λάβετε θα περιλαμβάνουν τον νέο τιμοκατάλογο «VforView 2023»

Το αριθμό που θα συμπληρώσετε εδώ τα μισά θα δηλωθούν προς επιδοτηση. (Π.Χ. αν δηλώσετε 20 τα 10 θα επιδοτηθούν)

Στοιχεία συνεργάτη

Πρόσθετες πληροφορίες

Σε κάθε όχημα αντιστοιχεί μια συσκευή GPS και μια κάρτα SIM