Ευρωπαϊκή επιδοτηση VforView:

Η εταιρεία διαχείρισης στόλου οχημάτων VforView σε συνεργασία με τον τομέα ανάπτυξης οδικών μετακινήσεων και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκκινεί επιδοτούμενο πρόγραμμα αγοράς συσκευών GPS για τις επιχειρήσεις του τομέα των ενοικιάσεων και των μεταφορών. Επιδοτούμε για κάθε μια νέα αγορά συσκευή GPS, την απόκτηση ακόμα μιας.
Με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στα παρακάτω πεδία θα αιτηθούμε να σας επιδοτηθούν οι ανάλογες συσκευές. Ταυτόχρονα, θα σας αποστείλουμε και μια πλήρη οικονομική πρόταση συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει και την τρέχουσα επιδότηση ώστε να γνωρίζετε σε περίπτωση έγκρισης όλα τα οικονομικά δεδομένα.
Μέσα σε 2 έως 7 ημέρες θα λάβετε απάντηση εάν εγκριθήκατε η όχι. Σε περίπτωση έγκρισης θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση έγγραφο για υπογραφή και μόνο τότε θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση

Πρόσθετες πληροφορίες

Σε κάθε όχημα αντιστοιχεί μια συσκευή GPS και μια κάρτα SIM
Το αριθμό που θα συμπληρώσετε εδώ τα μισά θα δηλωθούν προς επιδοτηση. (Π.Χ. αν δηλώσετε 20 τα 10 θα επιδοτηθούν)