Ευρωπαϊκή επιδότηση VforView για επιχειρήσεις ενοικιάσεων οχημάτων και σκαφών

Ευρωπαϊκή επιδότηση VforView

 • 1) - Επιδοτεί για κάθε μια νέα αγορά συσκευή GPS, την απόκτηση ακόμα μιας
 • 2) - Άμεση έγκριση επιδότησης σε 7 εργάσιμες ήμερες
 • 3) - Μπορείτε να αιτηθείτε για επιδοτηση ανεξαρτήτως από τον αριθμό οχημάτων συμπληρώνοντας τα πεδία στο link «Ευρωπαϊκη επιδότηση»
 • 4) - Η επιδότηση θα παραμείνει ενεργή μέχρι εξαντλήσεως του επιδοτούμενου αριθμού συσκευών

Βήματα για να επιδοτήσετε τον μισό σας στόλο

 • 1) - Πατήστε το link «Ευρωπαϊκή επιδότηση» και συμπληρώστε τα πεδία που θα σας ζητηθούν
 • 2) - Μέσα σε 24 ώρες θα σας αποστείλουμε μια προσφορά που θα περιλαμβάνει και την επιδότηση και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, στο τηλέφωνο που θα έχετε σημειώσει
 • 3) - Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία και έχοντας δει την προσφορά, θα καταθέσουμε εμείς με βάση τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα για να αιτηθούμε έγκριση για τις επιδοτούμενες συσκευές
 • 4) - Η έγκριση η απόρριψη θα βγει σε 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες
 • 5) - Σε περίπτωση που είναι θετική θα σας αποστείλουμε ένα έγγραφο προς υπογραφή και θα έχετε 3 εργάσιμες ημέρες να το υπογράψετε και να το αποδεχτείτε ώστε να πάρετε την επιδότηση

Σημαντικές πληροφορίες για μετά την έγκριση

 • 1) - Σε περίπτωση έγκρισης θα σας αποστείλουμε έγγραφο ώστε να το υπογράψετε και να αποδεχτείτε, θα έχετε στην διάθεση σας 3 εργάσιμες ημέρες. Με το πέρας των 3 ημερών αυτόματα η αίτηση επιδότησης ακυρώνετε και δεν έχετε καμία επιβάρυνση. Αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει νέα υποβολή για επιδότηση
 • 2) - Στην συγκεκριμένη επιδότηση μπορούν να πάρουν μέρος όλες οι επιχειρήσεις «Rent car, moto, boat» και δεν υπάρχει κανένα περιορισμός